Сэтгэл заслын үйлчилгээ

 • Танин мэдэхүйн сэтгэл засал
  - Cognitive Behavioral Therapy 
 • КОУЧИНГ
  - Hypnotherapy
 • ГИПНОЗ СЭТГЭЛ ЗАСАЛ
  - Хувь хүний хөгжлийн коучинг
  - Сэтгэлийн хөдөлгөөний оюун ухаан ЕQ хөгжүүлэх коучинг (Өсвөр нас болон насанд хүрэгч)