Монголын Оюун Ухааны Итгэлцүүр тест

 

MIQ-Тестийн тухай:

☑️ Тестийн хэмжээ: Багц тест
☑️ Насны ангилал: 4-18 нас
☑️ Зарцуулах хугацаа: 120 минут (Хүүхэд, эцэг эх-60 мин)
☑️ Үр дүн, тайлагнал: 13 хуудас

Тестийн ач холбогдол:

✅ Хүүхдийн давуу болон сул тал
✅ Хэл ярианы чадвар
✅ Логик сэтгэлгээний чадвар
✅ Ой тогтоолтын хэлбэр
✅ Орон зайн, логик сэтгэлгээний чадвар
✅ Ерөнхий сэтгэцийн хөгжил
✅ Суралцахуйн бэрхшээл
✅ Мэргэжлийн чиглэл зэргийг тодорхойлно.

Оюун ухааны итгэлцүүрийн тест 3-17 насны хүүхдийг судлана.

Оюун ухааны тестийн давуу талууд

Та яагаад Оюун ухааны итгэлцүүрийн тестээр хүүхдээ үнэлүүлэх шаардлагатай вэ?

Ерөнхий чадварын төрлүүд

Суурь тест ба түүнд хамрагдах аргууд

Тухайн хүүхэд IQ -ийн оноо
*8 аас доош бол логик сэтгэлгээний чадвар сул
*9-24 бол логик сэтгэлгээний чадвар дундаж хэмжээнээс доогуур
*25-75 бол логик сэтгэлгээний чадвар нь дундаж
*75-90 бол логик сэтгэлгээний чадвар нь дундажаас дээш
*91-97 бол логик сэтгэлгээний чадвар өндөр
*98-99 бол логик сэтгэлгээний чадвар маш өндөр байгааг илэрхийлж байгаа юм.