Депресс, түгшүүрийн тест

Депресс буюу сэтгэл гутрал, түгшүүрийн тестийг бөглөхийн тулд эхлээд Сэтгэл зүйн тестийн сан руу нэвтэрнэ үү.