ХАНДИВ ӨРГӨХ

Суралцахуйн бэрхшээлийг IQ-ийн багц тестийн оношилгоогоор илрүүлдэг. Хүн-цаг шаарддаг тул төлбөрийн хувьд өндөр байдаг. Хандив өргөх нь академик мэдлэг эзэмших, суралцах явцдаа бэрхшээлтэй тулгарч байгаа хүүхдүүдэд хямд үнээр оношилгоо хийлгэх боломжийг олгох юм. Хүссэн хүн бүр бидэнтэй хамтран ажиллах боломжтой. Хандив өргөх бол (976) 70007188, 80447188 утсаар холбогдоно уу. 

Монголын Суралцахуйн Бэрхшээлийн Холбоо