Стрессийн түвшинг тогтоох тест

Сэтгэлзүй, Сэтгэц Хэмжилзүйн Үндэсний Хүрээлэнгээс стрессийн түвшин тогтоох тестийн богино хувилбарыг хүргэж байна. Танд стрессийнхээ түвшинг тогтоож, ажил амьдралынхаа балансыг зөв зохицуулахад бага ч гэсэн тусална гэж найдаж байна.