ПСИХОМЕТРИК ТЕСТ

#МонголынСэтгэлзүйСэтгэцХэмжилзүйнҮндэснийХүрээлэн нь Монгол хүний нас, сэтгэлзүйн онцлогт тохирсон Баталгаат-Найдварт-Тохирц чанар хангасан сэтгэлзүйн тестүүдийг психометрик анализ хийн стандарчилан нутагшуулж судалгаа шинжилгээн дээр тулгуурлан Монгол Улсын бүх салбар, хувь хүний хэрэглээнд нэвтрүүлж буй анхдагч мэргэжлийн байгууллага юм.

Баталгаат-Найдварт тохирц чанар хангагдсан сэтгэлзүйн тестийн оношлогоонд тулгуурлсан сэтгэлзүйн дүгнэлт, зөвлөмж зөвөлгөөг Хувь хүн, 4-өөс дээш насны хүүхэд, Байгууллагын ажилчидад өгнө.

ОНЛАЙН ТЕСТИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ​

1.ТАЙЛАГНАЛ ХУРДАН

2.ХЭРЭГЛЭХЭД АМАР

3.24/7 ОНЛАЙН

МССХҮХүрээлэн нь сэтгэлзүйн тестээр оношилгоо хийж, хүүхдэд бол тухайн хүүхдийн оюуны (IQ) болон сэтгэлийн хөдөлгөөний (EQ) сул болон давуу талуудыг тодруулж:

Харин насанд хүрэгчдийн хувьд тухайн хүний бие хүний төрх байдлыг өөрт нь танин мэдүүлж, оношилгоон дээр тулгуурласан зөвлөгөө өгөн ажиллаж байна.