MIQ-Монголын оюун ухааны итгэлцүүр тест

5-18 насны хүүхэд болон өсвөр, ахлах насныханд зориулсан "MIQ- Монголын Оюун Ухааны Итгэлцүүр тест"

Тестийн тухай:                                                                                       ☑️ Тестийн хэмжээ: Багц тест
☑️ Насны ангилал: 4-18 нас
☑️ Зарцуулах хугацаа: 120 минут (Хүүхэд оношилгоо 1 цаг
30 мин, Эцэг эхэд зөвлөгөө 30 мин)
☑️ Үр дүн, тайлагнал, зөвлөгөө: 13 хуудас

Тестийн ач холбогдол:
 Хүүхдийн давуу болон сул тал
 Хэл ярианы чадвар
 Логик сэтгэлгээний чадвар
 Ой тогтоолтын хэлбэр
 Орон зайн, логик сэтгэлгээний чадвар
 Ерөнхий сэтгэцийн хөгжил
 Суралцахуйн бэрхшээл
 Мэргэжлийн чиглэл зэргийг тодорхойлно.

Хэрэв та хүүхдийн асуудлаар болон хүүхдэдээ сэтгэл зүйн зөвлөгөө, оношилгоо хийлгэхийг хүсвэл бидэнтэй холбогдоорой. 🤯⏰ Манай хүрээлэн нь Баталгаат-Найдварт-Тохирц чанар хангагдсан оношилгоонд суурилсан сэтгэлзүйн зөвлөгөөг явуулж байна.✅✍️ ☎️ Утас: 70007188, 8044718

Leave a Comment

Your email address will not be published.