Монголын Оюун Ухааны Итгэлцүүр MIQ багц тест

 

MIQ-Тестийн тухай:

☑️ Тестийн хэмжээ: Багц тест
☑️ Насны ангилал: 4-18 нас
☑️ Зарцуулах хугацаа: 180 минут
☑️ Үр дүн, тайлагнал: 13 хуудас

Тестийн ач холбогдол:

Хүүхдийн хэл яриа, үг тайлбарлах, анализ үйлдэл хийх, үгийг ерөнхийлөх, синтез үйлдэл хийх чадварыг тогтооно.

Дүрс эвлүүлэх, тооны логикийг ойлгох чадварыг тодорхойлно.

Хэл ярианы болон хэл ярианы бус танин мэдэхүйн чадварыг нэгтгэн, тухайн хүүхдийн асуудал шийдвэрлэх сэтгэхүйн хэв шинжийг илрүүлж, сэтгэцийн ерөнхий хөгжлийг тодорхойлно.

Суралцахуйн бэрхшээл нь дараах хэлбэрүүдтэй:

Дислекси бэрхшээл: Унших, уншсан зүйлээ ойлгох, ойлгосноо ярихад тулгардаг

Дискалькули бэрхшээл: Тоо бодох, тоон мэдээлэлтэй харьцахад тулгардаг.

Дисграфи бэрхшээл: Гараар бичих, зурах, ижил төстэй үсэгний ялгааг  гаргахгүй байх, харандаа үзэгээ зөв барихгүй байх зэргээр илэрнэ. 
Диспракси бэрхшээл: Гарын эв дүй болон биеийн тэнцвэрээ хадгалахад тулгардаг (Мэдрэхүйн  интеграцийн эмгэг гэдэг)
Дисфази/Афази бэрхшээл: Хэл ярианы болон уншиж ойлгох чадварт тугардаг.
Auditory Processing Disorder бэрхшээл: Сонсголоор орж ирсэн мэдээллийн боловсруулахад үүсдэг.
ADHD: Анхаарал хомсдолын хэт идэвхжилийн эмгэг 

Хүүхдийн сэтгэл хөдлөл, зан араншин, өгөгдөл ур чадварыг илрүүлнэ. Давуу талд нь тохирох ажил мэргэжлийг санал болгож, хүүхэд өөрийнхөө хамгийн дуртай ажил мэргэжлийг ойлгоход чиглүүлнэ.

Хүний сайн сайхан байдлын хамгийн анхны алхам нь өөрийгөө ойлгох байдаг. Өөрийгөө ойлгохын тулд өөрийн давуу болон сул талаа мэдэх шаардлагатай. 

Хүүхэд аливаа зүйлийг сонсголоороо илүү ойлгож байна уу? Харааны ой тогтоолтоор илүү ойлгож байна уу? гэх мэтээр ой тогтоолтын хэлбэрийг нь илрүүлнэ.