Сэтгэл зүйн тест

Та манай байгууллагад хандан өөрийн болон хүүхдийнхээ, ханийнхаа сэтгэл зүйн онцлог, зан төлөв, бие хүний давуу болон сул тал, оюуны болон сэтгэлийн хөдөлгөөний чадваруудыг оношлуулж цаашдынхаа зөвлөмж зөвлөгөөг авна уу. Бид психометрик анализ хийн стандчиласан сэтгэлзүйн тестийн найдварт баталгаат чанарыг хангасан психометрик тестээр оношлгоо хийж байгаагаа танилцуулж байна.

Монголын Оюун Ухааны Итгэлцүүр тест

Тестийн ач холбогдол:

✅ Хэл ярианы чадвар
✅ Логик сэтгэлгээний чадвар
✅ Ой тогтоолтын хэлбэр
✅ Орон зайн логик чадвар
✅ Мэргэжил сонголт
✅ Ерөнхий сэтгэцийн хөгжил

✅ Суралцахуйн бэрхшээл зэргийг тодорхойлно

Монголын Сэтгэлийн Хөдөлгөөний Оюун Ухааны Хүүхдийн EQ тест

Тестийн ач холбогдол:

✅ Өөрийн сэтгэл хөдлөлөө ойлгох чадвар
✅ Бусдын сэтгэл хөдлөлийг ойлгох
✅ Өөрийн сэтгэл хөдлөлийг зохицуулах
✅ Сэтгэл хөдлөлөө зохицуулж бусадтай харилцах гэх мэт чадваруудыг тодорхойлно.

Монголын Сэтгэлийн Хөдөлгөөний Оюун Ухааны Насанд Хүрэгчдийн EQ Тест

Тестийн ач холбогдол:

✅ Өөрийн сэтгэл хөдлөлөө ойлгох чадвар
✅ Бусдын сэтгэл хөдлөлийг ойлгох
✅ Өөрийн сэтгэл хөдлөлийг зохицуулах
✅ Сэтгэл хөдлөлөө зохицуулж бусадтай харилцах гэх мэт чадваруудыг тодорхойлно.

Монголын Бие Хүний Төрх Байдлын Тест

Тестийн ач холбогдол:

✅ Тухайн бие хүний мэдээлэл хүлээж авах байдал, асуудлыг сэтгэлийн хөдөлгөөн, өөрийн бодомжийн алин дээр тулгуурлаж шийддэг эсэх, бусдын сэтгэлийн хөдөлгөөнийг мэдрэх байдлын онцлог, аливааг мэдрэх ба шүүн тунгаахдаа сэтгэл хөдлөлөөрөө чиг баримжаа авдаг эсэх, олон талаас нь эргэцүүлж боддог шүүмжлэлт сэтгэлгээтэй эсвэл юмыг байгаагаар нь хүлээж авдаг онцлог болон сул ба давуу талыг тодруулж, Бие хүний 16 төрх байдлыг дэлгэрэнгүй тодорхойлдог орчин үеийн темпраментийн тест юм.

Депресс, Түгшүүрийн Зэргийг Тогтоох Тест

Тестийн ач холбогдол

✅ Хүний сэтгэл хөдлөл, өөрийгөө илэрхийлэх, асуудлыг ойлгож байгаа байдал зэрэг дээр нь тулгуурлан физиологи, сэтгэл зүй, зан төлөвт хэр хүчтэй хямрал үүссэнийг мэргэжлийн сэтгэл зүйч тогтоож сэтгэл санааны хямралаас үүдэлтэй зан төлвийн шинжүүд хэр хүчтэй илэрч байгааг тодорхойлдог тест.