СЭТГЭЛ ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ

ХУВЬ ХҮНД ЧИГЛЭСЭН СЭТГЭЛ ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ

Гэр бүл

 • Салалт
 • Үл ойлголцол
 • Харилцааны зөрчил

Сэтгэл зүйн асуудалд орсон хувь хүн

 • Түгшүүр
 • Стресс
 • Депресс

Хувь хүний хөгжил

 • Өөрийнхөө мөн чанарыг ойлгох
 • Давуу болон сул талаа ойлгож авах
 • Зорилго тодорхойлох
 • Мэргэжил / мэргэшил тодорхойлох

ХҮҮХДЭД ЧИГЛЭСЭН СЭТГЭЛ ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ

Бага нас

 • ADHD
 • Суралцахуйн бэрхшээл
 • Оюуны бэрхшээл
 • Харилцааны бэрхшээл

14-с доош

 • Хямрал
 • Хичээл сурлагын түвшин буурах
 • Өөрийн сэтгэл хөдлөлөө таних
 • Сэтгэл хөдлөлөө огцом илэрхийлэх
 • Гэр бүлийнхэнтэйгээ үл ойлголцох
 • Өөрийн санаа бодлоо нээлттэй илэрхийлэх

14-18 нас

 • Мэргэжил сонголт
 • Өөрийн мөн чанарыг тодорхойлох
 • Өсвөр насныхны сэтгэцийн эмгэг
 • Нийгэмшлээс үүдэлтэй сэтгэлзүйн өөрчлөлт, бэрхшээлүүд
 • Бүлгийн дарамтаас үүдэлтэй асуудлууд
 • Гэр бүлтэй холбоотой асуудлууд
 • Айдас, түгшүүр буюу фаник аттак
 • Донтолт

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ҮР ДҮН

Нэгэн нарны дор зэрэгцэн амьдарч байгаа 

    -Их төрөлтийн үеийн эмээ өвөө

    -Х үеийн ахмад насны эцэг эхчүүд

    -Мянганы үеийн дунд болон залуу эцэг эхчүүд

    -Z үеийн залуус, өсвөр, бага ангийнхан

  -Алфа үеийнхэн буюу 1 дүгээр ангиас дооших насны хүүхэд багачуудад гээд бүх насныханд хувь хүний онцлог, мэргэжил сонголт, давуу, сул талаа ойлгох, цаашид анхаарах, зөвлөгөө зөвлөмж авах сэтгэл зүйн эрэлт хэрэгцээ, нийгмийн захиалгад үндэслэн бид contemporary буюу орчин үеийн стандарчлагдсан сэтгэлзүйн тестийн оношилгоонд суурилсан сэтгэлзүйн зөвлөх үйлчилгээг санал болгож байна.