МОНГОЛЫН СЭТГЭЛИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ОЮУН УХААН EQ ТЕСТ

Энэхүү тест нь 8-16 насны, 17-18 насны хүүхдийн, 18-аас дээш насны насанд хүрэгчийн гэсэн хоёр хувилбартай.

Хүүхдийн сэтгэлийн хөдөлгөөний EQ тест

MEIQ- Тестийн тухай:

8️⃣➖1️⃣6️⃣ насны EQ тест

☑️ Тестийн хэмжээ: 30 асуулттай
☑️ Насны ангилал: 8-16 нас
☑️ Зарцуулах хугацаа: 10 минут
☑️ Үр дүн, тайлагнал: 4 хуудас

 

 

1️⃣7️⃣➕ насны EQ тест

☑️ Тестийн хэмжээ: 50 асуулттай
☑️ Насны ангилал: 17-с дээш нас
☑️ Зарцуулах хугацаа: 8 минут
☑️ Үр дүн, тайлагнал: 13 хуудас

Тестийн ач холбогдол:

✅ Өөрийн сэтгэл хөдлөлөө ойлгох чадвар
✅ Бусдын сэтгэл хөдлөлийг ойлгох
✅ Өөрийн сэтгэл хөдлөлийг зохицуулах
✅ Сэтгэл хөдлөлөө зохицуулж бусадтай харилцах гэх мэт чадваруудыг тодорхойлно.

Насанд хүрэгчийн сэтгэлийн хөдөлгөөний EQ тест

MEIQ- Тестийн тухай:

100 асуулттай EQ тест

☑️ Тестийн хэмжээ: 100 асуулттай
☑️ Насны ангилал: 18+
☑️ Зарцуулах хугацаа: 8 минут
☑️ Үр дүн, тайлагнал: 4 хуудас

 

 

141 асуулттай EQ тест

☑️ Тестийн хэмжээ: 141 асуулттай
☑️ Насны ангилал: 21+
☑️ Зарцуулах хугацаа: 8 минут
☑️ Үр дүн, тайлагнал: 20 хуудас

Тестийн ач холбогдол:

✅ Өөрийн сэтгэл хөдлөлөө ойлгох чадвар
✅ Бусдын сэтгэл хөдлөлийг ойлгох
✅ Өөрийн сэтгэл хөдлөлийг зохицуулах
✅ Сэтгэл хөдлөлөө зохицуулж бусадтай харилцах гэх мэт чадваруудыг тодорхойлно.