Монголын Бие хүний төрх байдлын тест

MPTI-Тестийн тухай:

☑️ Тестийн хэмжээ: 94 асуулт
☑️ Насны ангилал: 14-22, 22+
☑️ Зарцуулах хугацаа: 15-20 мин
☑️ Үр дүн, тайлагнал: 12-15 хуудас

Тестийн ач холбогдол:

✅ Тухайн бие хүний мэдээлэл хүлээж авах байдал, асуудлыг сэтгэлийн хөдөлгөөн, өөрийн бодомжийн алин дээр тулгуурлаж шийддэг эсэх, бусдын сэтгэлийн хөдөлгөөнийг мэдрэх байдлын онцлог, аливааг мэдрэх ба шүүн тунгаахдаа сэтгэл хөдлөлөөрөө чиг баримжаа авдаг эсэх, олон талаас нь эргэцүүлж боддог шүүмжлэлт сэтгэлгээтэй эсвэл юмыг байгаагаар нь хүлээж авдаг онцлог болон сул ба давуу талыг тодруулж, Бие хүний 16 төрх байдлыг дэлгэрэнгүй тодорхойлдог орчин үеийн темпраментийн тест юм.

"Монголын Бие хүний төрх байдлын тест" буюу сэтгэлзүйн MPTI тестийг бид анх удаа Монгол Улсад стандартчилж, хэрэглээнд нэвтрүүлж байна. Товч танилцуулгыг дараах бичлэгээс үзнэ үү.