Ажил ба амьдрал

Манай байгууллагаас эрхлэн гаргасан “Ажил ба амьдрал” сонины 2013 оны 4-р улирлын дугаарыг сонирхоно уу.