Сэтгэлийн Хөдөлгөөний Оюун Ухаан EQ тест

Тестийн ач холбогдол:

✅ Өөрийн сэтгэл хөдлөлөө ойлгох чадвар
✅ Бусдын сэтгэл хөдлөлийг ойлгох
✅ Өөрийн сэтгэл хөдлөлийг зохицуулах
✅ Сэтгэл хөдлөлөө зохицуулж бусадтай харилцах гэх мэт чадваруудыг тодорхойлно.

 

1️⃣7️⃣➕ насны EQ тест

☑️ Тестийн хэмжээ: 50 асуулттай
☑️ Насны ангилал: 17-с дээш нас
☑️ Зарцуулах хугацаа: 12-15 минут
☑️ Үр дүн, тайлагнал: Онлайн