Суралцахуйн бэрхшээлтэй алдартанууд 3

3.Хүмүүсийн мэддэг хамгийн түгээмэл, нилээн сайн судлагдсан суралцахуйн бэрхшээлийн нэг хэлбэр нь хэл ярианы суралцахуйн бэрхшээл юм. Ерөнхийдөө маш хүнд хэлбэрийн болон харьцангуй хөнгөн гэх мэт янз бүрийн Dyslexia-ийн түвшинд байж болно. Энэ төрлийн бэрхшээлтэй хүмүүс нь аливаа юмыг кодчилох чадвар, унших болон уншсан зүйлээ ойлгох чадвар, түүнийг сэргээн санах, бичих, үсэглэх зэрэгт бэрхшээл үүсдэг төдийгүй зарим тохиолдолд тухайн хүнд ярихад хүртэл бэрхшээл үүсдэг байна.

 Энэ удаагийн  олны танил , алдартай хүмүүсийн нэг Тom Holland гимнастикч түүний суралцахуйн бэрхшээл нь 7 настайдаа илэрсэн, эцэг эх нь түүнийг хувийн сургуульд оруулахад сурагсан байна.

 Тэрээр Avengers болон Spiderman киноны од юм .

Түүнийг үг үсгийн болон дүрмийн алдаанаас болж олон нийтийн сүлжээнд хааяа шүүмжилдэг ч хамгийн гол нь төрөлхийн жүжиглэх чадвар, спортын ур чадвараараа магтагддаг.

Тиймээс эцэг эхчүүд та бүхэн хүүхдээ эрт оношлуулж, авьяас чадварыг нь эрт нээн илрүүлэхэд  манай байгууллага суралцахуйн бэрхшээлийн бүх хэлбэрийг мэргэжил сонголттой нь хамт Монгол Улсад стандартчилсан “Баталгаат-Найдварт-Тохирч чанар” хангасан Сэтгэл зүйн тестэд тулгуурлан оношилж, ямар мэргэжил тохирохыг нь тодорхойлон сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгч ажиллаж байна.