Сэтгэлийн хөдөлгөөн ба мэдрэмжийн мөн чанар

Сэтгэлийн хөдөлгөөн мэдрэмж нь:
👉 Субьектив шинжтэй
👉 Ханамж эсвэл үл ханамжийг үүсгэдэг
👉 Орчинтойгоо харилцах үйлдлийг тусгадаг
👉 Мөш олон төрлийн

👉 Физиологийн үндэс:
👉 Лимбийн тогтолцооны ажилгаа
👉 Ретикуляр формацийн ажилагаа
👉 Цусанд адреналин орно
👉 Тархины гадрын духан хэсгий ажиллагаа
👉 Дохионы 2-р хэсгий ажиллагаа