Экстроверт болон Интровеорт хүмүүсийн ялгаа

20-р зууны суут сэтгэл судлаач философич Карл Густав Юнг хүн төрөлхтөнд 2 чухал сэтгэлзүйн зан төлөвийн суурь ноёлж байдаг. Энэ бол мэдээллийг хүлээн авах энергийг хуримтлуулах хүний төрөлхийн онцлог юм гэсэн байдаг.
Та Экстроверт хүн үү? интровеорт хүн үү? гэдгээ аль хэдийн мэддэг болсон байх.
Харин энэ удаа лавшруулаад хараарай.