Ухамсаргүйн талаарх сонирхолтой баримтууд

Танд ухамсаргүйн талаарх сонирхолтой баримтуудыг дэлгэе.

🔹Бидний ухамсаргүй дотоод ертөнц таны бүх үйлдлийг бичиж авдаг.
🔹Үргэлж сэрүүн байж сонор байнга тавьж байдаг.
🔹Бидний амьдралын 95%-ийг хянадаг.
🔹Дадал зуршлыг бүтээдэг.
🔹Зүүдээр дамжуулан илэрдэг.
🔹Ухамсаргүй дотоод ертөнц үг яриагаар илэрхийлдэггүй.
🔹Бүх зүйлийг шууд утгаар нь хүлээж авдаг.
🔹Нэг дор олон сая зүйлийг хийх чадвартай.
🔹Ямар ч логикгүй, зөвхөн мэдрэмжийг хүлээн авч мэдрэмжид
тулгуурлана.
🔹Хүний ухамсартай талаас ухамсаргүй тал хэдэн сая дахин илүү
хүчирхэг.